אגרות קודש – מחזיר פנים לאחוריו – אגרת כ'

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams