אגרות קודש – אגרת י"ט (אגרת קצרה)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams