אגרות קודש – אגרת י"ח שיעור ב'

66

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams