אגרות קודש – אגרת ט"ז שיעור ג'

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams