אגרות קודש – הברור האמתי לא בפשיטות ולא במליצה – אגרת ג'

75

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams