אגרות קודש של בעל הסולם – אגרת ב' (עמוד י"ד)

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams