אגרות קודש של בעל הסולם – הקדמת הרב"ש חלק ג'

85

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams