אגרות קודש – פעמון ורימון – אגרת כ"ו שיעור ב'

71

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams