אגרות קודש – פעמון ורימון – אגרת כ"ו שיעור א'

87

"הסולם"- https://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams