ספר התניא – פרק כה 2

72

קובץ שמע:

 

שאלות חזרה – תניא – כה 2

1. מה עיקר הנושא בפרק כה ומדוע הוא בא לאחר פרק כג המדבר על מצוות עשה ופרק כד המדבר על מצוות לא תעשה בהן מדבר על העובר עבירה?
2. כיצד נפרש את הנאמר "קרוב אליך הדבר מאוד" אם אנו חשים שעבודת ה' היא קשה לנו במאוד?
3. מהו המרחיק את האדם מעבודת ה'?
4. מדוע מסירות נפש היא זו שיכולה לנצח את הס"א? אגב כך, באיזה הוראהמצווה לימד משה רבינו את עם ישראל לפני הכניסה לארץ ומדוע דווקא זו?
5. במה יוכל לעמוד נגד יצרו ולנצחו בכל עת ובכל שעה?

אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams