ספר התניא – פרק כט 3

59

קובץ שמע:

שאלות לחזרה ושינון בתניא כט 3
1. כיצד נכון לו לאדם לעשות חשבון נפש?
2. באיזה אופן נעשה אדם מרכבה להיכלות הקדושה ובאיזה אופן ח"ו אחרת?
3. מה אומר על אדם שנדמה לו שחלומותיו עולות למעלה לקדושה?
4. כיצד אדם צריך לראות את האני הכוזב? ומה זה אומר לגביך?
5. אם האור אין סוף הוא בבחינת "אני הוי"ה לא שניתי" מדוע אין אנו מקבלים אותו ומחוברים אליו?
6. מהיכן אנו למדים שודאי הוא שהקדושה יכולה לגבור על הס"א למרות שנראה אחרת?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams