ספר התניא – פרק לא 2

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא לא 2
1. כיצד אדם צריך להתפלל ולצעוק אל ה' ומה צריך לכאוב לו?
2. מהי השמחה הגדולה של הנפש ומה המשל שדרכו מלמדנו תובנה זו?
3. מדוע ביציאה מגלות מצרים כתוב "כי ברח העם" ועומת זאת לעתיד כתוב "ובמנוסה לא תלכו" מה ההבדל בין ב' גאולות אלו?
4. מדוע הוריד ה' את הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל להיות נתונה בתוך הגלות של התודעה הגשמית?
5. כיצד על האדם להתנהג עם מחשבה דיבור ומעשה שהם לבושי העולם הזה כך שישמשו להוציא את הנפש האלוקית והבהמית מגלותה?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams