ספר התניא – פרק לד 2

63

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון התניא לד 2
1. מה ההבדל בין ביטול האני לבין ביטול במציאות?
2. מהי הסביבה הראויה לליבו של האדם, דהיינו המשכן שיהיה משכן ומכון לגילוי הבורא בליבו?
3. כיצד עסק האדם במשא ומתן יכול להיות מצורף למשכן שבליבו של האדם?
4. איזו מצוה שקולה כנגד כל הקורבנות וכיצד ניתן להבין שהיא מעלה את כל האמצעים למטרת הדבקות?
5. כיצד יכיל האדם את השמחה ושבירת הלב ורוח נמוכה יחד, דהיינו את הגוף העומד לבדו והנשמה?
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams