ספר התניא – פרק לה 2

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון התניא לה 2
1. מהי המסקנה מכך שאם הוא צדיק, נשמתו אינה בטלה במציאות ?
2. מה ההבדל בין המעשים הטובים לנשמת צדיק? ומדוע בשל כך אי אפשר שצדיק יהיה דבוק בבורא בלי מעשים טובים, נשתמש במשל שבזוהר הקדוש (בהסולם בלק, אותיות מג-מד)
3. מהי השראת השכינה על נפש האלוקית ?
4. כיצד אפשרי שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עימו, והרי למדנו שהשכינה שורה במניין?

אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams