ספר התניא – פרק לה 3

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון התניא לה 3
1.מדוע צריך לקיים מצוות מעשיות כדי להמשיך אור השכינה על גופו ונפשו הבהמית?
אגב כך הסבר מה זה מעשה?
2. מהיכן יש את הכח לגוף לעשות מעשה שהוא כטבע הנשמה?
3. מי הוא הנכלל ממש בקדושה כנפש האלוקית הגוף או הנפש החיונית ? הסבר ונמק
4. מדוע לא ניתן לומר שהגוף הגשמי מתקדש? הסבר דרך שינה ומוות
5. מהי הדרך לגרום לנפש הבהמית לפעול את הקדושה שהרי מהותו ועצמותה הם מידותיה הרעים
6. באיזה שאלה אתגר הגוי את רבן גמליאל ומה הייתה תשובתו? וכיצד תשובתו נוגעת לחייך ממש

אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams