ספר התניא – פרק לז 4

73

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא לז 4
1. במה מעלת הצדקה גדולה עד כדי שבתלמוד ירושלמי נקראת מצוה סתם?
2. רז"ל אמרו ת"ת כנגד, כולם מהי מעלתה של מצות תלמוד תורה?
3. מה היחס בין ת"ת למצות צדקה וכיצד הן משלימות זו את זו?

אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams