פניני רבי נחמן: השפעת התודעה על המציאות הרוחנית והגשמית