הדף היומי בתע"ס – חלק ד | שיעור 41 עמודים רע"א-רע"ב

שיעור 41 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ד'
סיכום בנקודות- הסתכלות פנימית פרק ה' רע"א- רע"ב. כ"ז מרחשון תש"ף
בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני
1. בחלק ד' פרק ה' למדנו על ז' הבחנות שבמסך.
2. מסך הוא כח ההתנהלות/ כח הניהול של האדם את האני שלו, דהיינו את המפגש שלו עם העולם.
3. הבחנה ראשונה במסך – שכח העיכוב, דהיינו הגבול, וההשתוקקות חייבים להיות מתואמים ומקבילים זה לזה.
4. הבחנה שניה – במסך יש הבחנה של היכולת לתכנן את צעדי לפני הפעולה.
5. הבחנה ג' – היכולת שלי להפסיק בפועל את החוויה בנקודה מסוימת ולפעול אותה רק במקום האפשר. דהיינו להוציא מהכח אל הפועל את ההחלטה והתכנון בראש.
6. הבחנה ד' – היכולת לראות את הפרטים שבנו את החוויה, דהיינו התכללות המסך בדרך הזדככותו בג' הבחינות הראשונות.
7. הבחנה ה'- היכולת להפסיק את העוביות, את ההשתוקקות, אם אין לי במקביל הסתלקות מהחויה, דהיינו, לא להישאר עם ההשתוקקות כשהחלטתי לסיים את החוויה.
8. הבחנה ו' – היכולת להפוך את החוויה המעשית לרעיון מופשט, דהיינו התכללות במסך דראש.
9. הבחנה ז'- היכולת להשתמש בכלל מהחוויה הקודמת כדי לייצר על פי כלל זה חויות נוספות, שזה עוביות דגוף הנקנית מהמסך מחדש.
10. כאשר אדם קונה את שבע בחינות אלה שבמסך, יכול לנהל את האני שלו באופן הראוי עד להגיע לאידאה שלו שהיא אהבת ה'.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
[email protected]
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il