ספר התניא – פרק ל 2

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בתניא פרק ל 2
1. האם אדם צריך לנהל את מלחמתו ביצה"ר, בנפש הבהמית, רק בדברים הגד' או ראוי שיעשה מלחמתו גם בדברים הקט' ומדוע?
2. מה החשיבות שאדם יקפיד גם המצוות שאדם דש בעקביו, דהיינו במצוות שאין בהן תענוג או שכל?
3. מדוע אשמתו של יודע ספר ומחזיק בתורת ה' וכו' גדולה בכפלי כפליים במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו?
4. סכם את פרק ל' והראה כיצד הוא קשור לפרקים הקודמים.
אתר הבית- https://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: https://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams