החברים כותבים

פניני החכמה

בונוס: קורס תודעת הנסתר: https://www.youtube.com/watch?v=7N74WEWTMzQ   מומלץ עבורך: קורס תודעת הנסתר מתוך פרי חכם חלק א' מאמר- סגולת זכירה (מאמר קשה מאוד למתקדמים אך אחד המאמרים הכי חשובים בחכמת הקבלה ותודעת הנסתר- מצורף הסבר בכחול בפינות הקשות) בעל הסולם פרי חכם חלק א' - מאמר סגולת זכירה. זכירה ושכחה - שמירה ואבידה  בזמן הגלות - בחינת עלמא דנוקבא, העבדות היא בשמירה. והפוגם בעבודתו יוכל לאבד מה שנותנים לו. וענין הדביקות בעולם הזה, הוא - בכח השמירה, ובעילוי הרגש יפוי כח השמירה. כמו כן עילוי שלימותו, וחוזק דבקות שלו. אמנם לעתיד לבא, אין פחד מאבידה וגניבה, כי "בלע המות לנצח", והעבדות מוגבלת כאן בבחינת "הזכירה". והגם שלפי זה, היה די בצורה אחת, אבל טבע הגוף להיות נלאה בצורה אחת, לכן יש לפשוט צורה וללבוש צורה בזה אחר...

"אישה יראת ה' היא תתהלל", זה לא רק מילים יפות כדי לצאת ידי חובה, אלא המשמעות שלהם עמוקה מיני ים- היות ורק מרגש פנימי ועמוק של יראת הרוממות אפשר להלל את ה', ולא משקר החן והבל היופי, שזו החיצוניות החולפת, על כן אישה יראת ה' תתהלל. אך חשוב להבין שהתורה מדברת על מדרגות רוחניות של תודעה מעבר לזמן ומקום, ולא באה רק לספר סיפורים חלילה כמו שאומר רשב"י הקדוש בפרשת בהעלותך. על כן מלמדת אותנו התורה בפסוק לאן האדם צריך לכוון את ליבו (בחינת האישה שבאדם, כמו כן אישה מלשון אש-ה' השתוקקות של קדושה) לכן אומר הפסוק רק הרגש הפנימי האלוקי הוא המביא באמת להלל את ה', ולא מגיעים לזה מטעם הרגש החיצוני של מציאת חן בעיני הבריות, ולמתקדמים...

ברוח הכרזת ירושלים, הכחשת ירושלים ע"י האו"ם ועוד הדברים הרבים סביב הנושא לאחרונה.. נכתוב הפעם קצת על הרעיונות הפנימיים ברוח ירושלים ארץ ישראל ותורת ישראל סביב ירושלים, סביב האומות הסובבות אותה, וסביב השלום המלחמה ומה שמחבר ביניהם. אומר הזוהר הקדוש לפני כאלפיים שנה: זהר והסולם וארא אות רג')  "ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות והם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שישלם הזכות של בני ישמעאל."  עוד כותב הזהר בהמשך באות ר"ד "ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם, ויתאספו בני אדום עליהם, ויערכו עמהם מלחמה אחת על המים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים וימשלו אלו על אלו." עוד אומר בזוהר וירא: "ויתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותה מן...

לגבי הקורונה ששאלו: היות ואני עוסק בפנימיות יותר, אני דווקא לא מאלה שדרך וירוס גשמי לומדים על מהלכים בעולמות העליונים היות וזה לא עובד כך. אין קשר של סיבה ותוצאה בין המציאות הגשמית לרוחנית. יש רק קשר של סמלים וסימנים, דרך החוק הכללי של ענף ושורש שמתעוות בזמן ודמיון גשמי בגלל מרחק רב של שנות אור (שינוי צורה העדר חילוף ותמורה) מהרוח לגשם. יש סימנים מובהקים בעלי משמעות גדולה וחזקים יותר, ויש שפחות ויש שבכלל לא. רק המקובלים יכולים לתת התייחסות בנושא היות ונמצאים בשני העולמות. כפי שאני לא יכול להגיד שמי שגבוה יותר זה אומר שיותר רוחני, או מי שיש לו זקן גדול יותר יותר אוהב את הזולת יותר באריכות, או שאישה יפה יותר גשמית כי בעלה משיג...

🕎שמן חנוכה🍩 שמן מלשון נשמה, מדרגת החכמה. (נשמה זה גם שם כללי לכל המדרגות) השמן שהוא זך הוא דבר טוב מאוד ואפילו בריא מאוד רוחנית. אבל כשהוא עכור ויורד להתעבות הגשמית של הפרטיות והנפרדות הוא הדבר הכי מזיק שיש היות והכי רחוק ממקורו. השמן כפי שבעל הסולם מביא מייצג את ההשתוקקות של הנשמה, את הרצון. הפתילה את צד הקו, צד האדם, הרצון לדבקות במאציל, כמו שכל ורגש באדם אם תרצו. החיבור ואור הנר עצמו המאיר מייצג את התלבשות ההארה ברצון. בלשון הקבלה- עיגול מסך והאור. אי אפשר רק עם אחד מהם, חייב את שלושתם כדי שהכלי יהיה שלם ומאושר. בזמן חנוכה האדם צריך לראות עם איזה חומר דלק הוא מדליק את עבודת ה' שלו, האם בשמן טמא שגורם לו להסתר האלוקות, ומייצר הרבה פסולת...

  "אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אדם נושא אשה על אשתו ראשונה זוכר מעשה הראשונה אתה עזבתני ושכחתני אמר לה הקדוש ברוך הוא בתי שנים עשר מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלשים לגיון ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד ימות החמה וכולן לא בראתי אלא בשבילך"  {גמרא ברכות} ניסן מזלו טלה ואוריא”ל המלאך אייר מזלו שור ומלאך להטיא”ל סיון מזלו תאומים ומלאך פניא”ל תמוז מזלו סרטן ומלאך זוריא”ל אב מזלו אריה ומלאך...

מה זה רווק ברוחניות מעבר לזמן ומקום? מה הקשר בין אישה לנשמה? מהי נשמה? מדוע קשים זיווגין כקריעת ים סוף? כיצד יודעים מי זיווג האמת? מדוע מי שהגיע לגיל עשרים ולא נשא אישה כתוב בגמרא שיפחו עצמותיו ח"ו? למה הלומד לא לשמה גדול עוונו מנשוא? מהי אהבה? נתחיל ממהי נשמה? ההגדרה העיקרית והמדויקת הינה – התלבשות אור בכלי. באופן כללי היא מחולקת: יש את הכלי שבנשמה (הרצון לקבל, השתוקקות, הרגש החיסרון) ויש את האור שבנשמה (התלבשות אור בכלי, מילוי) עוד הגדרה טובה: הנשמה היא מלשון 'לשום את הדבר' – ליישם אותו לתת לו שם, לתת לו ביטוי (ממשות של הדבר). כמו כן נשמה היא מבנין נפעל- כמו השם, נפקד, נאשם, נאשמה. כפי שאמרנו הנשמה מורכבת מאור וכלי, ולא רק מהאור כמו שטועה העולם לחשוב. הנשמה היא דבר מורכב מאור וכלי. בקצרה אם נרצה לדייק...

תרגום: בני ההיכל המשתוקקים לראות זיוו שלזעיר הפנים יהיו כאן בשולחן זה שבו המלך גלוף רצו מאד באסיפה זו בתוך מלאכים וכל כנפיים שמחו עכשיו בשעה זו שבה רצון ואין כעס קרבו אלי ראו חילי שאין דינים חזקים בחוץ נתונים ולא עולים אלה הכלבים החצופים והנה אזמין עתיק הימים למנחה עד יהיו עוברים רצון שלו שגילה לו לבטל כל קליפות ישים אותן בנקרותיהן ויגנזו בתוך סלעים הרי עכשיו בעת המנחה בשמחה שלזעיר אנפין. בְּנֵי הֵיכָלָא דִכְסִיפִין. לְמֶחֱזֵי זִיו דִּזְעֵיר אַנְפִּין: יְהון הָכָא. בְּהַאי תַּכָּא. דְבֵּיהּ מַלְכָּא בְּגִלוּפִין: צְבוּ לַחֲדָא. בְּהַאי וַעֲדָא. בְּגו עִירִין וְכָל גַדְּפִין: חֲדוּ הַשְׁתָּא. בְּהַאי שַׁעְתָּא. דְבֵּיהּ רַעֲוָא וְלֵית זַעֲפִין: קְרִיבוּ לִי. חֲזוּ חֵילִי. דְלֵית דִּינִין דִּתְקִיפִין: לְבַר נַטְלִין. וְלָא עָאלִין. הַנָךְ כַּלְבִּין דַחֲצִיפִין: וְהָא אַזְמִין. עַתִּיק יומִין....

מהי פרה אדומה? מדוע היא מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים? מדוע היא חוק שאי אפשר להבין ואף שלמה המלך ברוב חכמתו לא יכל להבין? מה הטעם של המצווה? מה מסמלת פרה מבחינה נפשית? מה הקשר בין הפרה לפנימיות התורה? למה משה רבנו כן השיג סוד פרה אדומה? מהו בין עגל לפרה? מהי תקנח את בנה? מהי טומאת מת? למה צריך לשרוף אותה? א וַיְדַבֵּר ה' אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר. ב זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר-צִוָּה ה' לֵאמֹר: דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין-בָּהּ מוּם, אֲשֶׁר לֹא-עָלָה עָלֶיהָ עֹל. ג וּנְתַתֶּם אֹתָהּ אֶל-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן; וְהוֹצִיא אֹתָהּ אֶל-מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְשָׁחַט אֹתָהּ לְפָנָיו. ד וְלָקַח אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן מִדָּמָהּ בְּאֶצְבָּעוֹ וְהִזָּה אֶל-נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל-מוֹעֵד מִדָּמָהּ שֶׁבַע פְּעָמִים. ה וְשָׂרַף אֶת-הַפָּרָה לְעֵינָיו: אֶת-עֹרָהּ...

מה הם עשרת הדיברות לפי הקבלה? כידוע הרבה דברים מתחלקים לעשר, עשרת הדיברות, בעשרה מאמרות נברא העולם, וכו'. בשורש זה כנגד עשר הספירות. כנגד שם י-ה-ו-ה וקוצו, ועוד רבות. עשר מייצג רצון שלם, שלמות של הגוף והראש יחדיו. במאמר זה הבאנו הסבר על עשרת הדיברות ברוח הזוהר הקבלה והפנימיות. ושנזכה לקיים את עשרת הדיברות בכל נפשנו, במדרגתם הרוחנית. יש לציין שהדברים נכתוב ממש בקטנה וזה בגדר פלפולים יותר, יש המון מה להעמיק ולהוסיף ואין אנו ראויים לכך. 1. אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים. דהיינו שהאנוכי שלך צריך להיות לה’ אלוקיך בחינת אמונה. בחינת הודאי הראשוני כפי שאומר הרב אדם סיני "הודאי הראשוני שאי אפשר בלעדיו שמתחיל את הכל כולל את הכל ונמצא בכל"  השלמות הראשונית של הכל. כמו כן אומר הרמב"ם "א יסוד היסודות ועמוד...

מדוע משה נקרא משה? מיהם דתן ואבירם בנפש? למה ה' מתגלה רק בהר סיני, מה חסרים הרים? יש אוורסט יותר סבבה. מה ההבדל בין הנחש של משה לנחש של פרעה? מה ההבדל בין שם הויה לשם אלוקים?  מדוע פרעה ידע רק את שם אלוקים? מה נותנת העבודות במצרים לנפש האדם? בשביל מה צריך את זה? מדוע משה לא עלה לארץ ישראל? מדוע משה צריך את אהרון או את יהושע? מהי מכת דם בנפש? מה בין חמץ למצה? מהי מכת בכורות בנפש האדם? מהו ים סוף? מהי קריעת ים סוף? על דרך זה מדוע קשים זיווגים כקריעת ים סוף? כיצד יודעים מי זיווג האמת? מי היא בתיה בנפש? מהי הפסיחה בנפש האדם? מהו חטא העגל, כיצד חטאו אחרי כל מה שראו? מה זה שמצרים מיררו את ישראל בעבודה קשה של חומר ולבנים? מהם פתום ורעמסס בנפש? למה נאמר...

מי הם יראי ה' מעבדי פרעה רחמן ליצלן?  מה בין פרעה לישראל בעבודה פנימית? מה ההבדל בין נשמה לגוף?  האם התורה ספר מעשיות? מה הם נשים וקטנים בעבודת ה'? מה בין מעשה לכוונה בעבודת ה'? מדוע נאמר אהיה אשר אהיה פעמיים? לא מספיק יציאה אחת ממצרים? מדוע מי שלא לומד קבלה מרחיק את המשיח? מדוע חוזר בגלגול מי שלא לומד קבלה? מה ההבדל בין חיצוניות המצוות לפנימיות שבהם? מה נקבל על עצמנו כדי לקרב אהבה וגאולה? מהו שכתוב בגמרא אם לא יכול להתגבר על יצרו שילבש שחורים וילך לעיר אחרת? אומר הרב"ש: ענין סביבה {מתוך הספר דרגות הסולם רב"ש} - (מדרש תנחומא, בשלח) "ויקח שש מאות רכב בחור". משל מי היו, אם תאמר משל מצרים, והלא כבר נאמר "וימת כל מקנה מצרים",...

וְהַעֲרֵב נָא ה' אֱלהֵינוּ אֶת דִּבְרֵי תורָתְךָ בְּפִינוּ וּבְפִיפִיּות עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל. וְנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְצֶאֱצָאֵינוּ וְצֶאֱצָאֵי צֶאֱצָאֵינוּ כֻּלָּנוּ יודְעֵי שְׁמֶךָ וְלומְדֵי תורָתְךָ לִשְׁמָהּ. בָּרוּךְ אַתָּה ה', הַמְלַמֵּד תּורָה לְעַמּו יִשְׂרָאֵל: לפי ההלכה אסור ללמוד תורה אחרי הקימה לפני שמברך ברכות התורה- וחובה עליו לברך. נשאלת השאלה, למה אסור ללמוד לפני שמברך ברכת התורה? אלא הדבר פשוט, לפני שמכוון על המטרה שהיא ללמוד תורה לשמה, דהיינו בעל מנת להשפיע, באמת אסור לו ללמוד תורה כי הכל ילך לקליפות.. ההלכה היא סימן מובהק לכוונה הפנימית שצריך להשיג. לכן מעבר לברכה שמוציאים בשפתיים ראוי לזכור, לכוון גם את הלב, שאנחנו מכוונים שהבורא יזכה אותנו ללמוד תורה לשמה, דהיינו פנימיות התורה, ולא חיצוניות התורה שהיא הלא לשמה. מותר שהחיצוניות תשמש את הפנימיות, ואף חובה לכן צריך ללמוד חיצוניות, אבל...

שאלות שנשאל במאמר: ?האם המדע ימצא אי פעם את החלקיק האלוקי?✨מה ההבדל בין חומר לצורה? ?מה הם ד' דרכי תפיסת המציאות??מה גרם לפריצת דרך המדעית??מה באמת המדע יודע??מדוע אי אפשר לעבור את מהירות האור? וכיצד זה קשור לתורות המזרח??מה מיוחד בתורת הקוונטים??מדוע חלקיק יכול להתנהג גם כגל??מהו חומר אפל? ?מדוע למרות אופי המאמר הקבלה לא מדברת מילה אחת על גשמיות??מה חכמת הקבלה מספרת על מבנה החומר??כיצד חכמת הקבלה מתייחסת למציאות הזמן??האם יש קשר בין החומר הגשמי לרוחני??מה ההבדל בין הזדהות להשוואת צורה??מהו החלקיק האלוקי??מה היחודיות של חכמת הקבלה??כיצד מחברים את הפאזל? האם המדע ימצא אי פעם את החלקיק האלוקי? הבריאה היא שְׁנִיּוֹת , יש מאין, על כן היא מורכבת, הבורא הוא "הישות" היחידה שהיא אחדותית. וזו אחדות אמונית, כפי שהרמב"ם אומר הוא...

מה המסע המיוחד שעבר משה רבנו? ?מדוע חייב לעבור במדבר כדי להגיע לארץ ישראל? ?מדוע הבורא מסתתר מאיתנו??מהו הר האלוקים בשונה מהרים אחרים? מהו הסנה הבוער? ?מה בין סיטרא אחרא לקדושה? ?מהו אין עוד מלבדו? ?מדוע צריך שיהיה רע בעולם? ?מדוע בובה בתורות המזרח אומר שההשתוקקות היא מחלה? ?מה הסגולה של החיטה (החטא) לאחר התיקונים? ?מדוע האויב הוא אוהב? ?מהם סוכות? ?ומה בין סוכה להסתרה??מהו עניין של עבודה לשם שמים מתוך אהבה, ?שאין על זה הנחה במצב השלמות כחוט השערה? ?מהו סוד הסנה הבוער? ?מדוע לא מרגישים תמיד את ה' בלב? ?ומה מפריע לנו באמת? מבוסס על מאמר הרב"ש זצוק"ל  {בכחול הסבר פניני החכמה} "ומשה היה רועה את צאן יתרנו חותנו כהן מדיין" צאן - הוא עניין יציאות. יתרו- בחינת דבר מיותר חותנו- בחינת...

תרגום: בני ההיכל המשתוקקים לראות זיוו שלזעיר הפנים יהיו כאן בשולחן זה שבו המלך גלוף רצו מאד באסיפה זו בתוך מלאכים וכל כנפיים שמחו עכשיו בשעה זו שבה רצון ואין כעס קרבו אלי ראו חילי שאין דינים חזקים בחוץ נתונים ולא עולים אלה הכלבים החצופים והנה אזמין עתיק הימים למנחה עד יהיו עוברים רצון שלו שגילה לו לבטל כל קליפות ישים אותן בנקרותיהן ויגנזו בתוך סלעים הרי עכשיו בעת המנחה בשמחה שלזעיר אנפין. בְּנֵי הֵיכָלָא דִכְסִיפִין. לְמֶחֱזֵי זִיו דִּזְעֵיר אַנְפִּין: יְהון הָכָא. בְּהַאי תַּכָּא. דְבֵּיהּ מַלְכָּא בְּגִלוּפִין: צְבוּ לַחֲדָא. בְּהַאי וַעֲדָא. בְּגו עִירִין וְכָל גַדְּפִין: חֲדוּ הַשְׁתָּא. בְּהַאי שַׁעְתָּא. דְבֵּיהּ רַעֲוָא וְלֵית זַעֲפִין: קְרִיבוּ לִי. חֲזוּ חֵילִי. דְלֵית דִּינִין דִּתְקִיפִין: לְבַר נַטְלִין. וְלָא עָאלִין. הַנָךְ כַּלְבִּין דַחֲצִיפִין: וְהָא אַזְמִין. עַתִּיק יומִין....

מהי קבלה מעשית? קבלה מעשית, היא צד הסוד שבתורה, צד הקדושה העליונה שמתפשטת ללב. לקבל בעל מנת להשפיע זו קבלה מעשית - אהבה שלמה. אנו טמאי מתים (טמאי הרצון לקבל לעצמנו) על כן אין לנו אפשרות להתעסק בקבלה מעשית. {מכיוון שיש צמצום ב' ואסור לקבל בעל מנת להשפיע כי אין לנו את הכוח והמסך} כמו כן אנו נמצאים בתיקון הבריאה ולא במטרת הבריאה, ותיקון הנפש (רצונות השפעה) קודם לתיקון הגוף (רצונות דקבלה). מבחינתנו קבלה מעשית זה יהיה לקבל בעל מנת לקבל בבחינה ד', מה שגורם למוות. {מוות הנו שינוי צורה מהבורא, נפרדות]. כל תורת הקבלה עוסקת בבחינת טעמי התורה, ולא סתרי התורה. שמצווה לגלותם ובזכות זה תלויה הגאולה. האם הקבלה המעשית היא משו גשמי? קבלה מעשית היא לא משהו גשמי, הקבלה המעשית...

האם הקבלה היא מדע או דת? נשאל על כך שאלות- האם אהבה היא מדע או דת? האם אהבה היא חוק או דבר פלאי? אם נתתי למישהי שאהבתי את כל רכושי האם זה מחייב שהיא תאהב אותי? אם מישהו הכי יפה בעולם מבחינה מדעית חיצונית, האם זה מחייב שיהיה נאהב? את התשובה אני משאיר לכם. על כן ודאי שהקבלה היא לא מדע, כיצד אהבה יכולה להיות מדע... טכניקה וחוק סגור? אומנם יש לציין כמו שכבוד הרב אומר הרבה פעמים, "בתוך הכלל של חכמת הקבלה במסגרת האמונה יש הקשרים של סיבה ותוצאה (מדע) מאוד מדוייקים, אבל הם רק פרט בתוך הכלל שנקרא אמונה" דהיינו, צריך להביא לאשתי פרח, להגיד לה אני אוהב אותך, לזכור את היום נישואין צריך לפעול מבחוץ צריך את החוק אבל הוא רק פרט תחת הכלל של האהבה האמונה. אם...

קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת מפרשת העקדה ואילך צריך שיקבל עליו מצוות ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב כל א' מבני ישראל כנפשו כי עי"ז תעלה תפילתו כלולה כל התפילות ישראל, ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי. ובפרט אהבת חברים העוסקים בתורה ביחד, צריך כל אחד ואחד לכלול עצמו, כאילו הוא אבר א' מן החברים שלו. ובפרט אם יש איזה חבר מהם בצרה, צריכים כולם לשתף עצמם בצערו, או מחמת חולי או מחמת בנים ח"ו, ויתפללו עליו. וכן בכל תפילותיו וצרכיו ודבריו, ישתף את חברו עמו. ומאוד הזהרני מורי ז"ל בענין אהבת חברים שלנו ושל חברתינו (בתחילת שער הכוונות ובע"ח שער עולם העשיה פרק א')   הסבר: דבר מאוד מיוחד ויפה מביא בפנינו רבי חיים ויטאל בשם רבו הארי"זל, שקודם שהאדם...

?פניני החכמה: 26 שאלות לפסח שני ? ?מדוע משה נקרא משה??מיהם דתן ואבירם בנפש? ? למה ה' מתגלה רק בהר סיני, מה חסרים הרים? ?... Posted by ‎הסולם - בית המדרש לפנימיות התורה וחכמת הקבלה‎ on Sunday, April 23, 2017 מדוע משה נקרא משה? מיהם דתן ואבירם בנפש? למה ה' מתגלה רק בהר סיני, מה חסרים הרים? יש אוורסט יותר סבבה. מה ההבדל בין הנחש של משה לנחש של פרעה? מה ההבדל בין שם הויה לשם אלוקים?  מדוע פרעה ידע רק את שם אלוקים? מה נותנת העבודות במצרים לנפש האדם? בשביל מה צריך את זה? מדוע משה לא עלה לארץ ישראל? מדוע משה צריך את אהרון או את יהושע? מהי מכת דם בנפש? מה בין חמץ למצה? מהי מכת בכורות בנפש האדם? מהו ים סוף? מהי קריעת ים סוף? על דרך זה מדוע קשים זיווגים...

האם הזוהר הקדוש מדבר על גשמיות? אין הזוהר הקדוש מדבר על גשמיות, והרי התורה נצחית היא. הזוהר הקדוש מדבר על העולמות העליונים. על הנצח, המופשט מזמן ומקום העדר חילוף ותמורה. נביא ציטוטים חזקים לעניין ונבאר בהתאם: זוהר הקדוש פרשת תולדות דף ס"ב: "ואין להקשות איך אפשר שבזמן קצר כזה, מעת שחזרו השבטים עם עגלות פרעה לאביהם עד חזרתם למצריים, יוליד עשרה בנים. כי האמת הוא, שאין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות שהם למעלה ממקום וזמן" זוהר בהעלותך: כמו זה שכתוב, ותנח התיבה בחודש השביעי בשבעה עשר יום לחודש על הרי אררט. ודאי מקרא זה יצא מכלל התורה ובא לספור פשוט. (שואל) מה אכפת לנו אם נחה בהר זה או בזה ,שהרי...

הזוהר הקדוש מתאר את דרגתם הגבוהה של הרוגי המלכות: "... ונוסע מהיכל זה ונכנס בהיכל הרביעי, ושם כל אלו אבלי ציון וירושלים, עם כל אלו שנהרגו על ידי עמים אחרים, כי אלו שנהרגו על ידי עמים אחרים יש בהם קדושה גדולה עד שנשמותיהם עולות למ"ן וממשיכים אורות הגבוהים שבהיכל זה, והם זוכים בהם, וגם אבלי ציון וירושלים מחוברים עמהם..." (זוהר, בראשית ב יז)" רואים אנו מכך שמעלתם הרבה של החללים היא בגלל שמתו למען נשמת ארץ ישראל - עם ישראל ולא רק - מדינת ישראל. מה ההבדל בין עם למדינה?  המדינה באה רק לצד הגשמי, {מדינה מלשון דין} אבל עם - שעם הוא בחינת הנפש- בא מטעם הרוחניות הפנימיות והנצחיות. טוב למות בעד עמנו - לא בעד ארצנו. {ארץ בחינת הארציות} העם מייצג את בחינת...

  מהי פסיכולוגיה יהודית? מי הם מומחי הנפש באמת?  מדוע הקבלה היא השורש לכל החכמות? מדוע תפיסת האדם מונחת בהווה? מדוע חכמי הקבלה לא מפרגנים למדענים ומגלים סודות? אז מהי הקבלה?   נושא הפסיכולוגיה מאוד חשוב, עוסק בנפש.   הרבה ספרים נכתבו, הרבה הוגי דעות בעניין.   הרבה שיטות ועוד.   לא נפרט את העניין לפרטי פרטים נסביר רק את הרעיון.   יש כלל בשכל הישר, שהכל נפטר בשורש, לכן כשאנו רוצים לבדוק דבר כלשהו, אנו הולכים למשוואה שלו. אני רוצה לבדוק יחסים בגרעין האטום, אני אגש לנוסחה ואפטור את העניין על פי הנוסחה.   אני רוצה לפתור בעיה במתמטיקה, אגש לנוסחה. רוצה לפטור בעיה בבניין אגש למהנדס או לארכיטקט או לקבלן, תלוי בגודל הבעיה. רוצה לפטור בעיית בריאות למי אפנה? לרופא , לא בטוח... עדיף לטבע. וכן האלה..     אם אני רוצה לפתור בעיה בנפש?...

מהי טומאה? מהי עוצמה? מיהו מלך השדים אשמדאי? מה אמת יין או יאנג? מהו מסע בזמן? מה המתנות שאברהם נתן לבני הפילגשים? האם ניתן לקרוא מחשבות? מדוע היה צריך את אשמדאי לבניית בית המקדש? האם שלמה המלך לא מספיק חכם למה צריך להתעסק עם שדים? מדוע אסור לבנות עם כלי ברזל את בית המקדש? האם אשמדאי גומל חסדים טובים?  הסיפור המפורסם בין אשמדאי מלך השדים לשלמה המלך: תלמוד בבלי מסכת גיטין דף סח עמוד א שרִים וְשָׁרוֹת - אלו מיני זמר, ותענוגות בני האדם - אלו בריכות ומרחצאות, שִׁדָּה וְשִׁדּוֹת - בבבל תרגמו: שֵׁד זכר ושֵׁדות נקבות. בארץ ישראל אומרים: עגלה למרכבת נשים ושרים. שֵׁד ושֵׁדות למה היה שלמה צריך? - שכתוב: "וְהַבַּיִת בְּהִבָּנֹתוֹ אֶבֶן שְׁלֵמָה מַסָּע נִבְנָה" וגו', אמר להם לחכמים: איך...

מה העניין של איסור אכילת שרצים בתורה בנפש האדם?   מדוע בריה לא בטיל באלף,  מה הענין של המלקות בנפש האדם? מדוע חרקים שלא רואים בעין מותר לאכול?  מדוע בגמר תיקון העולם יהיה צמחוני? מדוע חזיר נחשב חיה הכי טמאה? מדוע הרבה מהתועלת לאדם מגיעה דווקא מהחרקים אם הם כל כך טמאים? מדוע אכילת שרצים חמורה מאוד יותר מדברים אחרים? מדוע אומות העולם יותר נמשכים לאכילת שרצים? מה זה בעצם מזון רוחני? השרצים וכל המינים האסורים הם בחינת ג' קליפות הטמאות שבאות ויונקות מהחיות שהאדם מצמיח מהרצון שלו. כאשר האדם בא להצמיח את מידת ההשפעה מתוך קרקע נפשו,  באים שרצים רמשים וכו בבחינת ג' קליפות הטמאות, ומנסים לקחת לחמוס ולינוק את מידת ההשפעה ולהורידה לקליפות. מאז חטא אדם הראשון בכל דבר יש מזיקים פסולת, יש...

"רבי יוסי אומר, גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, שאין מענישין על העבר, אלא מפני מה מעונין, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות כישראל" (יבמות מ"ח). היינו לאחר שנתגייר, יש לו עליות וירידות, שזה יסורים רוחניים, וזהו שאינו בקי לדקדק על המצוות של מוחא וליבא, שרק אז נקבע בו לנצחיותו, שכבר לא יוצא מהיכל המלך.  {דרגות הסולם הרב"ש - רבי ברוך שלום הלוי}   הסבר: האדם עולם קטן והעולם אדם גדול. כאשר מדברים בדרך עבודה בפנימיות, יש לזרוק לרגע את התפיסה החיצונית שהיא רק מעין בבואה מעוותת, מראה לפנימיות, ולהבין את הדברים בשורשם הרוחני. כאשר האדם מקבל על עצמו את העבודה בעל מנת להשפיע נוח רוח לבורא, שזה נקרא מדרגת לשמה. אז הוא בחינת גר, דהיינו שהוא רק נכנס לעבודת הכוונה הפנימית, עבודת המסכים בלשון הקבלה.   הרבה פעמים...

מי הם יראי ה' מעבדי פרעה רחמן ליצלן?  מה בין פרעה לישראל בעבודה פנימית? מה ההבדל בין נשמה לגוף?  האם התורה ספר מעשיות? מה הם נשים וקטנים בעבודת ה'? מה בין מעשה לכוונה בעבודת ה'? מדוע נאמר אהיה אשר אהיה פעמיים? לא מספיק יציאה אחת ממצרים? מדוע מי שלא לומד קבלה מרחיק את המשיח? מדוע חוזר בגלגול מי שלא לומד קבלה? מה ההבדל בין חיצוניות המצוות לפנימיות שבהם? מה נקבל על עצמנו כדי לקרב אהבה וגאולה? מהו שכתוב בגמרא אם לא יכול להתגבר על יצרו שילבש שחורים וילך לעיר אחרת? אומר הרב"ש: ענין סביבה {מתוך הספר דרגות הסולם רב"ש} - (מדרש תנחומא, בשלח) "ויקח שש מאות רכב בחור". משל מי היו, אם תאמר משל מצרים, והלא כבר נאמר "וימת כל מקנה מצרים",...

האם מותר ללמוד חכמת הקבלה? ובזה נתבאר קושיתינו לעיל על דברי חז"ל, דאפילו אדם מצוין בתורה ובמע"ט יותר מכל בני דורו, ואם לא למד רזין דאורייתא וחכמת האמת, מחוייב להתגלגל ולבא עוד פעם לעולם. והקשינו: מאי שנא מקצוע זה דחכמת האמת משאר המקצועות שבתורה, שלא מצאנו בשום מקום, שיהיה האדם מחוייב לעסוק בכל המקצועות שבתורה, ואדרבא מצאנו בהרבה מקומות כנגד זה, כמו "אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים", ו"לא המדרש עיקר אלא המעשה", עיין לעיל. והנך רואה חיוב המוחלט, המוטל על כל ישראל, יהיה מי שיהיה, לעסוק בפנימיות התורה ובסודותיה, שלא תושלם באדם כוונת הבריאה זולתה. ולסבה זו אנו מתגלגלים, דור יוצא ודור בא, עד דורינו זה שהוא השארית של הנשמות, שעדיין לא נשלמה עליהן כוונת הבריאה, מפני שלא...

  מצה שמורה: "מצה שמורה, היינו שצריכים לשמור את עצמנו במקום שהולכים לקיים מצוות ה', שלא יהיה שם חשש חמץ. היינו שהמצוות צריכות להביא את האדם לבחינת תיקון הבריאה, ואם לא יודעים איך לשמור את המצה, אז לוקחים את הטפל ומניחים את העיקר." {רב"ש} הסבר: האדם צריך לשמור על הרצון שלו בעבודת הבורא, שלא יהיה בחינת מקבל על מנת לקבל כאשר מקיים מצוות רק מתוך תמורה ואהבה עצמית בבחינת שלא לשמה, כי אז הוא בשינוי צורה. {ושינוי צורה הינו ריחוק ונפרדות} ואם הוא לא שומר על עצמו בבחינת עבודת היראה, אז הטפל (הפרטיות שלו) נהפכת לעיקר, במקום עבודת ה'. על כן תיקון הבריאה קודם. – לעבוד על היראה, ורק לאחר מכן אפשר להתחיל לעבוד על האהבה , על בחינת הרצון לקבל...

האם צריך ללמוד חכמת הקבלה? מה ההבדל בין חכמת הקבלה לפנימיות התורה? מהי חכמת האמת? מדוע מי שלא לומד קבלה צריך להתגלגל שוב לעולם הזה? מהי דרך האמת?   לפני שנתחיל נפתח בתמצית דבריו של בעל הסולם בהקדמת פי חכם:   הקדמת פי חכם בעל הסולם: "הנה נודע מפי סופרים ופי ספרים אשר לימוד חכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל, ולו למד אדם כל התורה כולה, ובקי בש"ס ופוסקים בע"פ, גם ממולא במידות ובמעשים טובים יותר מכל בני דורו ולא למד חכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבא עוד פעם בעוה"ז כדי ללמוד רזי תורה וחכמת האמת, שזהו מובא בכמה מקומות במדרשי חז"ל. וז"ל הזוהר "שיר השירים" בביאור הפסוק "אם לא תדעי לך היפה בנשים וכו'", שפירשו חז"ל על הנשמה הבאה לפני כסא הכבוד לאחר פטירתו...

אסור לאדם להתפלל תפילתו מתוך עצבון, ואם עשה כך, אין נפשו יכולה לקבל האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה. אומנם בעת שמתודה הוידיו ומפרט חטאיו, אז טוב להתעצב בלבד. אבל בשאר התפילה, נמשך לו נזק נפלא גדול על ידי עצבותו. אבל צריך להראות לפניו יתברך הכנעה גדולה, באימה ויראה, אומנם תהיה בשמחה יתרה וגדולה ככל האפשר, כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה יתרה. ואם משמשו בעצבות, עבודתו נמאסת לפניו. וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוח הקודש תלויה בדבר זה, בין בעת תפילתו, ובין כשעושה איזה מצוה משאר המצות, וכמ"ש בגמרא מההוא דהוה קבדח טובא וכו' ואמר תפילים קא מנחנא ואל תבוז לענין זה, כי שכרו גדול מאוד. עד כאן לשונו {בתחילת שער הכוונות) הסבר: אסור להתפלל מתוך עצבות, כי אז...

מהי קבלה מעשית? קבלה מעשית, היא צד הסוד שבתורה, צד הקדושה העליונה שמתפשטת ללב. לקבל בעל מנת להשפיע זו קבלה מעשית - אהבה שלמה. אנו טמאי מתים (טמאי הרצון לקבל לעצמנו) על כן אין לנו אפשרות להתעסק בקבלה מעשית. {מכיוון שיש צמצום ב' ואסור לקבל בעל מנת להשפיע כי אין לנו את הכוח והמסך} כמו כן אנו נמצאים בתיקון הבריאה ולא במטרת הבריאה, ותיקון הנפש (רצונות השפעה) קודם לתיקון הגוף (רצונות דקבלה). מבחינתו קבלה מעשית זה יהיה לקבל בעל מנת לקבל בבחינה ד', מה שגורם למוות. {מוות הנו שינוי צורה מהבורא, נפרדות]. כל תורת הקבלה עוסקת בבחינת טעמי התורה, ולא סתרי התורה. שמצווה לגלותם ובזכות זה תלויה הגאולה. האם הקבלה המעשית היא משו גשמי? קבלה מעשית היא לא משהו גשמי, הקבלה המעשית המדוברת בפי ההמון הקמעות וכן...

מהי ברית מילה בפנימיות? מדוע מותר לעשות ברית מילה בשבת?   מה הם ג' קליפות הטמאות ?   מדוע אברהם היה צריך להתייעץ עם חבריו לצורך הברית מילה?   מהו שכתוב בגמרא אם לא יכול להתגבר על יצרו שילבש שק שחור וילך לעיר אחרת?   מדוע ההלכה חשובה ביותר כאמצעי לצורך התקדמות פנימית?   מדוע אומר השלה הקדוש שהלומד תורה שלא לשמה כהולך לאישה מנאפת בר מינן?   מדוע מתוך שלא לשמה נעשית לו סם המוות גמור? ברית מילה זה השורש למידת ההשפעה, האדם מקבל על עצמו צמצום ב'. בהסרת העורלה אנו מסירים מעצמנו את ג' קליפות הטמאות: ענן גדול רוח סערה ואש מתלקחת. אדם הראשון נולד מהול מכיוון שהיה מתוקן מצד צמצום ב', אומנם היה טמון בו פוטנציאלית הקשר לג' קליפות הטמאות, ולכן גם נפל בחטא. נראה שברית מילה נעשה ללא מודעות בגיל קטן...

מהו כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה בידי שמים? האם חייב רב כדי להתקדם רוחנית? מדוע הגאווה מסוכנת לאדם? האם חייב סביבת חברים כדי להתקדם רוחנית? האם חשובה ההתבטלות לרב בדרך ה'? כיצד לבחור רב נכון? האם תמיד צריך להתבטל צדיק?   יום כיפור בין המצרים מסמלים זמנים של התבטלות וטהרה, של ניקיון הגאווה של האדם. על כן נביא קצת עניינים של כבוד רבו, שהם בחינות עבודה המייצגות את יראת הרוממות וניקוי הגאווה. מובא בתלמוד, על נדב ואביהוא שנענשו בעונש מוות כאשר נכנסו לקודש הקדשים להקטיר קטורת, רק מכיוון שהורו הלכה בפני רבן - משה רבינו. כמו כן מובא במסכת עירובין על עונשו של תלמיד שהורה בפני רבו: "ותלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר שהורה הלכה בפניו. אמר רבי אליעזר לאמא שלום אשתו: תמיה אני אם יוציא זה...

לפני שנתחיל נפתח בתמצית דבריו של בעל הסולם בהקדמת פי חכם: הקדמת פי חכם בעל הסולם: "הנה נודע מפי סופרים ופי ספרים אשר לימוד חכמת הקבלה הוא מחויב בהחלט לכל אדם מישראל, ולו למד אדם כל התורה כולה, ובקי בש"ס ופוסקים בע"פ, גם ממולא במידות ובמעשים טובים יותר מכל בני דורו ולא למד חכמת הקבלה, הוא מחויב להתגלגל ולבא עוד פעם בעוה"ז כדי ללמוד רזי תורה וחכמת האמת, שזהו מובא בכמה מקומות במדרשי חז"ל. וז"ל הזוהר "שיר השירים" בביאור הפסוק "אם לא תדעי לך היפה בנשים וכו'", שפירשו חז"ל על הנשמה הבאה לפני כסא הכבוד לאחר פטירתו של אדם, שאומר לה הקב"ה "אם לא תדעי לך היפה בנשים", אע"ג שאנת יפה בנשים, וזכאה אנת בעובדין טבין יתיר ויאה מכל הנשמות, אם לית...

מה ההבדל בין זמן רוחני לזמן גשמי? ברוחניות זמן זה- קודם ונמשך, סיבה ותוצאה, תהליכים. אומנם שם הם מתקיימים בעת ובעונה אחת, כל ההפכים מתקיימים באותו זמן, אפשר להיות שמח ועצוב, מורה ותלמיד, כועס וצוחק, ירא ואוהב, באותו זמן. בעולם הזה הזמן לא מורגש בעת ובעונה אחת. הוא מפריד ויוצר הסתרה, חילוק פירוד העדר חילוף ותמורה. כמו כן נראה שיש נתק בין הסיבות לתוצאות, הסיבות מוסתרות ורואים רק את התוצאות החיצוניות, ובעצם הזמן מייצג פירוד בין הפרטים לכלל... בגשמיות ההפכים התחלקו לב' הפכים בנושא אחד בב' זמנים. חוד החנית שמבדיל בין הגשמיות לרוחניות הינו שברוחניות תמיד הזמן הינו אחד, ובגשמיות אין זמן אחד אלא ב' זמנים. מהי רוחניות? אומר בעל הסולם "וזהו מה שהמקובלים מגדירים בשם רוחניות ועליהם מדברים אשר אין לה כל תמונה מזמן ומקום...

"לא כצורנו צורם ואיבינו פלילים" (דברים ל לא). כי כל עובדי אלילים צורם ברשותם, כי יוכלו לתעב נפשם בכל שיקוציהם וצוריהם בידם, כי כיון שנדבו מרכושם על אלהיהם פעם אחת, נשאר אלהיהם  בידם לעולם, מה שאין כן צורינו, אינו ברשותנו, אלא מזדמן ושוכן עמנו באותה עת שאנו עושים רצונו, ומקיימים מצותיו בכל תנאם, ואפילו הזוכה לשלימות גמור באותו רגע, כששוכח אפילו תנאי מצוה אחת, הרי נמצא מרוחק בתכלית הריחוק, כמ"ש,  (יחזקאל  לג יב) "צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו". (בעל הסולם - פרי חכם שיחות קודש: שכל הפועל) בהמשך על הכתוב העמוק מאוד והמורכב הנ"ל נשאל מספר שאלות: א. האם המצב מגיע מלמעלה או תלוי בנו? ב. האם הצורה מגיעה מלמעלה או מאיתנו? ג. אם אנו אומרים שהמצב מגיע מלמעלה כיצד אנו אומרים פה הפוך...

מה ההבדל בין שמור לזכור? מדוע אין ארור מתדבק בברוך?  מדוע צריך את הפרטים? מדוע אסור אהבה חלוטה?  מה ההבדל בין נקודת השובע לנקודת הרעב?  מה ההבדל בין השגה אמיתית להשגה שקרית? מדוע הבניין  של אריסטו הוא בנין נפסד? (ההבנות שלו) מדוע אין חיסרון בגשמיות? מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? האם הגשמיות קיימת? מומלץ לקרוא את המאמרים הקודמים בנושא צורה וחומר: בשונה ממה שנהוג בפינה הזו, שיש שאלות ותשובות קלילות בהתחלה, ואח"כ הרחבה למתקדמים, הפעם נתמקד בכל המאמר עם הסבר בין הבתים. יש פה היררכיה שלמה של הבנה שבסוף תתחבר ותעמיק את השאלה מהמאמר הראשון- מה ההבדל בין חומר לצורה. פורים מייצג את בחינת גמר תיקון, המאמר הזה לעניות דעתי מייצג גם את כל המהלך של שלמות התיקון מהסוף להתחלה על...

מה ההבדל בין שמור לזכור? מדוע אין ארור מתדבק בברוך?  מדוע צריך את הפרטים? מדוע אסור אהבה חלוטה?  מה ההבדל בין נקודת השובע לנקודת הרעב?  מה ההבדל בין השגה אמיתית להשגה שקרית? מדוע הבניין  של אריסטו הוא בנין נפסד? (ההבנות שלו) מדוע אין חיסרון בגשמיות? מה ההבדל בין העולם הזה לעולם הבא? האם הגשמיות קיימת? מומלץ לקרוא את המאמרים הקודמים בנושא צורה וחומר: בשונה ממה שנהוג בפינה הזו, שיש שאלות ותשובות קלילות בהתחלה, ואח"כ הרחבה למתקדמים, הפעם נתמקד בכל המאמר עם הסבר בין הבתים. יש פה היררכיה שלמה של הבנה שבסוף תתחבר ותעמיק את השאלה מהמאמר הראשון- מה ההבדל בין חומר לצורה. פורים מייצג את בחינת גמר תיקון, המאמר הזה לעניות דעתי מייצג גם את כל המהלך של שלמות התיקון מהסוף להתחלה על...

מה ההבדל בין חומר לצורה? נושא מאוד עמוק ורחב ננסה לדון בו באופן כללי ולבאר מעט. הצורה מתגלה בבריאה על דרך יש מיש, החומר מתגלה בצורה של יש מאין. הכלל מייצג את הצד הצורני, והחומר את הצד הפרטי. כמו כן הצורה באה על דרך התכללות, והחומר על דרך העצם. החומר מגיע מלמעלה, הצורה צריכה לבוא מצד התחתון. כמו כן החומר הוא קבוע ובצורה יש תנועה. עוד דוגמאות: כמו מעשה וכוונה, ראש וגוף, כלל ופרט, בורא ונברא, אור וכלי, פנימיות וחיצוניות. דהיינו, החומר של הבריאה הוא הרצון לקבל. בצמצום ב' שעלתה המלכות לבינה נעשתה שבירה באור (ברצון) לכאורה נהיה גם רצון להשפיע בנברא (גלגלתא ועיניים, משפיע בעל מנת להשפיע) אבל גם הרצון להשפיע הוא במסגרת הרצון לקבל כי זהו כל החומר של הבריאה מראשה ועד סופה. אם כך החומר מבחינתו הוא השתוקקות,...

קבלה מעשית היא לא משהו גשמי, הקבלה המעשית המדוברת בפי ההמון הקמעות וכן הלאה, הם רק סימן שמייצג את הפנימיות שמאחורי הדברים. הסימן החיצוני מצד עצמו אינו משפיע. בכל מקרה מי שכן מבין בזה ויודע לעסוק אומר האר"י הקדוש שבדורנו אנו טמאי מתים ואין לנו רשות להשתמש בזה, ואף מי שיודע ומשתמש בזה נענש. מהי קבלה מעשית? קבלה מעשית, היא צד הסוד שבתורה, צד הקדושה העליונה שמתפשטת ללב. לקבל בעל מנת להשפיע זו קבלה מעשית – אהבה שלמה. אנו טמאי מתים (טמאי הרצון לקבל לעצמנו) על כן אין לנו אפשרות להתעסק בקבלה מעשית. {מכיוון שיש צמצום ב' ואסור לקבל בעל מנת להשפיע כי אין לנו את הכוח והמסך} כמו כן אנו נמצאים בתיקון הבריאה ולא במטרת הבריאה, ותיקון הנפש (רצונות השפעה) קודם לתיקון הגוף...

האם צריך ללמוד חכמת הקבלה? ניתן הקדמה קטנה ולאחר מכן נביא ציטוטים לפי העניין ונסביר דבר דבר על אופנו. יש להבין שעיקר התורה נקראת חכמת האמת, וכמו כן גם פנימיות התורה. חכמת האמת שהיא עיקר התורה נמצאת בכל התורה ובכל הלשונות, פשט רמז דרש וסוד. נקראת גם לעיתים חכמת הקבלה מכיוון שחכמת הקבלה היא הקרובה ביותר לחכמת האמת. על זה נשאל מה ההבדל בין חכמת הקבלה לפנימיות התורה? התורה מחולקת לפרד"ס – פשט, רמז, דרש, סוד. סוד זה חכמת הקבלה, אומנם יש משהו מעל כולם שכולל את כולם. פנימיות התורה, חכמת האמת דרך העבודה. חכמת הקבלה זה אחד הדרכים המסוגלות ביותר, ללמוד את פנמיות התורה, את חכמת האמת. שהיא הכלל שמעבר לפרטים. חז"ל וכל הצדיקים גם אלה שלא עסקו בקבלה תמיד עסקו בחכמת האמת, כפי שאמר המרח"ו "כי...

מהם תורה ומצוות? החוקים הרוחניים של נפש האדם, המסודרים על פי העולמות העליונים.   האם תורה ומצוות זה פעולות גשמיות? תורה ומצוות זה לא פעולות גשמיות, זה פעולות רוחניות בנפש האדם.   האם צריך לקיים תורה ומצוות מבחינה גשמית? כן, מכיוון שהגשמיות היא מקום האימון, והדרך לעורר ולגרות את הנפש בעולם הזה שנתון לזמן ומקום היא דרך החושים הגשמיים שמייצגים את תפיסת מקום האימון, והמעשה הגשמי הוא השימוש בחושים הגשמיים המייצגים את התפיסה המחלקת של זמן ומקום המאפשרת לאדם להתאמן להגיע לאהבת הבורא , אך אם כל זאת השימוש הוא רק כנקודת גירוי לנפש,  השינוי צריך להעשות בפנימיות. הרב"ש זצוק"ל חזר הרבה פעמים בכתביו על חשיבות קיום תורה ומצוות מבחינה גשמית ממש, בכל אופן למי שמכיר את יסודות הפנימיות, הרי זה פשוט שההתפעלות שלנו בעולם שנתון לזמן ומקום היא...

מהו החוש השישי בקבלה? אין חוש שישי בקבלה זה מושג מוטעה ויסוד לא נכון. יש חמש חושים שהם ד' בחינות דאור ישר ושורשם: ראיה שמיעה ריח טעם ומישוש, והשורש שהוא הכלל. הכלל הפלאי שהוא מעבר לחושים לא מיוצג כחוש או כפרטים אלא הוא הכלל שמכיל את הכל מתחיל את הכל ומעבר לכל הפרטים. על כן הכלל אינו נמנה, לכן זו הנחת יסוד שגויה. מה שכן כדי לסבר את האוזן, אפשר להגיד שהשכל שלא נמנה כחוש כי ביחס לחושים הוא כלל. ניתן להגיד שהוא כביכול מה שמכנים העולם החוש השישי או העין השלישית, אבל אין זה הגדרה נכונה כי הכלל לא נמנה. לכן מי שלומד קבלה יזכה לחוש השישי וכל ההנחות האלה הם לא מדויקות ולא נכונות. כמו כן המושג לעבור את המחסום ועוד מושגים שמשתמשים בהם לא מדויקים. אם נדייק,...

מהי נשמה? ההגדרה העיקרית והמדויקת הינה - התלבשות אור בכלי. באופן כללי היא מחולקת: יש את הכלי שבנשמה (הרצון לקבל, השתוקקות, הרגש החיסרון) ויש את האור שבנשמה (התלבשות אור בכלי, מילוי) עוד הגדרה טובה: הנשמה היא מלשון 'לשום את הדבר' - ליישם אותו לתת לו שם, לתת לו ביטוי (ממשות של הדבר). כמו כן נשמה היא מבנין נפעל- כמו השם, נפקד, נאשם, נאשמה. כפי שאמרנו הנשמה מורכבת מאור וכלי, ולא רק מהאור כמו שטועה העולם לחשוב. הנשמה היא דבר מורכב מאור וכלי. בקצרה אם נרצה לדייק יש להגיד שהנשמה היא - הנאה מהאמת, התלבשות אור בכלי.   קטע מפרי חכם העוסק בעניין - מאמר גוף ונפש: בטרם אבאר את העניין הנשגב הזה, חשוב לי לציין, הגם שנדמה לכל מעיין שאי אפשר, לבאר ולקרב דבר כזה אל השכל האנושי, אלא על פי...
sh (1)
נגישות
רשת אתרי הסולם:   קבלה- בית מדרש הסולם   |  הדף היומי בזוהר  |  תלמוד עשר הספירות  |  קבלה למתחיל  | בלוג הרב אדם סיני  |  ספר הרב  |  חנות ספרי קבלה   |  מרכז לימודי '
קבלה - בית מדרש הסולם לפנימיות התורה וחכמת הקבלה - הרצאות מאמרים, קליפים קורסים ושיעורים בתורת הקבלה בדרכו של בעל הסולם והרב"ש. .*Powerd And Designed by Laisner SEO
counter free hit unique web